ANN PLANIFYE AVNI NOU ANSANM

Join nou pou de reyinyon Planifikasyon Rezidan yo diskite sou lavni nan Design Place

Nou akeyi ak ankouraje rezidan nou yo ale nan youn oswa toude nan reyinyon Planifikasyon Future nou an. Tou de Reyinyon Virtual yo pral akomode pa ZOOM.

Chak Reyinyon ap gen yon opòtinite pou poze kesyon sou devlopman nan lavni. Nou eksite ak kap pou pi devan pou planifye chemen lavni nou an pi devan ansanm.

ANREJISTRE JODIA!