ENSKRIPSYON LOUVRI KOUNYE!

EVENMAN KOMINOTE VIRTUEL KAP VINI

NOU VLE TANDE OU!

LENDI 19 OKTÒB 2020 6:30 PM

LENDI 19 OKTÒB 2020 6:30 PM

Nou envite ou patisipe nan youn oswa toude reyinyon kominote yo. Tou de Reyinyon Kominote Virtual yo pral akomode pa ZOOM.

Si ou vle prezante oswa patisipe pandan sesyon Q&A, tanpri chwazi ‘WI’.  Entansyon nou se pou tande tout moun.  Moun ki enskri yo vle patisipe ap jwenn priyorite.  

Tout moun nan Eastside Ridge ak Panelis Distenge nou yo ap tann pou tande kominote a. 

ENSKRI JODI A!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

APRANN KONNEN PANEL KAP PREZANTE